Skip to content
Home » News » SEC nie ujawni zasobów XRP, BTC, ETH swoich pracowników ze względu na… (cryptopys)

SEC nie ujawni zasobów XRP, BTC, ETH swoich pracowników ze względu na… (cryptopys)

SEC wniosła sprzeciw wobec roszczeń Ripple, w myśl których miałaby ujawnić, ile XRP, BTC i ETH znajduje się w portfelach cyfrowych pracowników Komisji. W uzasadnieniu swojego stanowiska powołała się na prywatność swoich pracowników. #XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The SEC has filed its Opposition to the Ripple defendants’ Motion to Compel the SEC to produce […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: